Så mye matavfall kaster vi i IVAR-kommunene

Skrevet av Anita Austigard

Innbyggerne i IVAR-kommunene kaster fortsatt 14 kg spisbart matavfall. Dette er verken bra for miljøet eller sparekontoen.

Undersøkelser viser at innbyggerne i IVAR-kommunene i gjennomsnitt kaster 14 kg spisbart matavfall per år. I undersøkelsen ble det plukket ut en viss mengde matavfall fra representative kommuner fra byområde og mer grisgrendte strøk. Resultateten viste at det i gjennomsnitt ble kastet 31,9 kg rent matavfall i den brune dunken for våtorganisk avfall. Av dette igjen var det 14 kg av avfallet som kunne betraktes som spisbart matavfall, altså at maten var spiselig enten når den ble kastet, eller hadde vært spiselig på et tidspunkt før den ble kastet. Ikke spisbart matavfall defineres som matavfall som ikke ville blitt spist uansett, som skrell, avkapp og beinrester osv.

Oppfordringen er at vi bør spise opp maten vi kjøper, både av hensyn til egen økonomi, av respekt for matvareproduksjonen og til miljøet.  Vi bør ikke overprodusere mat som kastes og leveres til dyre og krevende prosesser for å kunne behandles på en trygg og forsvarlig måte. Det beste og billigste for alle parter er at vi spiser opp den maten vi har kjøpt inn.